Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 23 juni 2010

Norrbotten är inget gubbigt län

av Åsa Petersen
I Norrbotten startas 33 procent av alla nya företag av kvinnor. Det är landets högsta siffra. Samtidigt är bara en femtedel av ledamöterna i länets bolagsstyrelser kvinnor. Det är en av de sämsta siffrorna i landet. Man kan alltså säga att Norrbotten är som Sverige i övrigt, bara tydligare i sin ojämställdhet. Här har särskilt få kvinnor makt i näringslivet, trots att särskilt många kvinnor är entreprenörer. Vad kan man göra åt det? Bodens kommun har i två omgångar utbildat sammanlagt 30 kvinnor i ”grundläggande kompetens för styrelsearbete”. Jag tänker att det snarare är männen med makt som behöver utbildning. I att låta kompetens istället för kön avgöra styrelseutnämningar. Bodens kommun har undersökt möjligheterna att skapa en ”webbaserad bank för kvinnor med styrelsekompetens”. Där skulle bolagens valberedningar enkelt kunna söka och hitta kompetenta kvinnor. Alla de kvinnor som männen med makt påstår ”inte finns” för att skyla över att de hellre väljer en man, oavsett kompetens. Rättviseförmedlingen på Facebook har snabbt blivit en prisbelönt succé. Dit vänder sig projekt, företag och medier för att hitta alternativ från underrepresenterade grupper. Det kan vara en tidning som behöver en kvinnlig krönikör om ekonomi, eller ett företag som behöver en manlig föreläsare om jämställdhet. Rättviseförmedlingen gör skillnad i praktiken. Förstudien från Bodens kommun konstaterar tyvärr att Norrbottens näringsliv inte är redo för något som liknar Rättviseförmedlingen: ”Trots att många skulle vilja se att en sådan bank kommer till stånd är utredarens slutsats att Norrbottens näringsliv i skrivande stund inte är moget för en sådan bank. Det tyngst vägande skälet är att näringslivet inte ser värdet av kompetensbanker för rekrytering till bolagsstyrelser.” När jag läser det är jag nära att genast gå in på Facebook och starta en norrbottnisk Rättviseförmedling. Norrbotten är egentligen inget gubbigt län. Det är bara i maktens korridorer, och på tidningarnas alla bilder av män i långa rader, som det verkar så. Norrbotten är ingen utdöende dinosaurie. Norrbotten har en ljus och modern framtid. Det kommer att märkas så fort män och kvinnor får dela på makten i länet på lika villkor. Åsa Petersen