Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NSD Ledare den 11 april 2011

Romsk kultur är svensk kultur

av Åsa Petersen

Ingen svensk rasism är så öppen och utbredd som den mot romer. Firandet av romska nationaldagen är ett viktigt steg bort från hetsen.

› Läs artikel