Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 11 maj 2011

Möt Uppfinnar-Olle på Danderyd

av Åsa Petersen
Olle Hillborg kallas sjukhusuppfinnare. Han är mannen bakom DS Innovation, uppfinnarverkstaden på Danderyds sjukhus. Dit kommer personalen med sina idéer och är med i utvecklingen till en färdig, kommersialiserad medicinteknisk produkt. Åsa Petersen fick en pratstund med Olle Hillborg, som nyss har varit på föreläsningsturné i Norrbotten. Hej Olle! Hur känns det att kallas sjukhusuppfinnare? – Bra, men vi har inte uppfunnit något sjukhus. Du är ingenjör inom medicinsk teknik och har en bakgrund som musiker i pop- och rockband. Gör det dig till en särskilt bra uppfinnare? – Det är en bra kombination. Musiker och låtskrivare är ofta lika innovativa som uppfinnande ingenjörer. Du är initiativtagare till DS Innovation. När kom du på idén? – Jag gjorde mitt examensarbete på Danderyd sjukhus. Där fanns 32 ingenjörer och 3000 kliniker. När det gick upp för mig tänkte jag: Här ska bakas sjukhusuppfinningar! Hur togs din idé om en uppfinnarverkstad på sjukhuset emot av chefer och politiker? – Trögt i början, trögt i mitten och ganska trögt fortfarande. Hur går det till när personalen kommer till dig med sina idéer och problem? Kan du beskriva processen från idé till färdig produkt, i korta drag? ­– Först tas en inledande kontakt via telefon eller mejl. Sedan har vi ett sekretessbelagt möte. Efter det drar själva innovationsprocessen igång med nyhetsgranskning, patenterbarhetsbedömning, klinisk utvärdering och att vi skriver ett innovatörsavtal. Sedan utformas patent och mönster. Produkten testas kliniskt och slutmodifieras innan vi säljer in den och släpper ut den på marknaden. Först tillverkas alltså en prototyp i din verkstad som personalen får testa. Vad är fördelarna med det? – Att vi gör allt under samma tak. Vi är nära klinikerna som ska testa produkten och kan vara kostnadseffektiva. Varför är det bra att innovationer kommer från sjukhuspersonalen själva istället för utomstående forskare? ­– Personalen kan sina egna och patienternas behov. DS Innovation har lyckats sälja tio innovationer till medicinteknikbranschen. Kan du berätta om några av dem? – Ett multiverktyg för dialysmaskiner, en hållare för röntgenplattor, en pneumatisk blodtryckspump, ett benlyftsystem för operation, en säkerhetsprodukt vid navelsträngsprover, ett mammografihjälpmedel och gynocularet. Du är mest stolt över gynocularet. Vad är det? – Gynocularet är ett nätt undersökningsmikroskop i fickformat som används för att undersöka cellförändringar i livmodertappen. Instrumentet är både billigare och lättare att använda än äldre instrument. Det kan innebära att fler patienter blir diagnostiserade i tid. Vem kläckte idén? – Elisabeth Wikström Shemer, gynekolog på Danderyd. Hon tyckte att det behövdes en enkel och portabel ersättning för det klumpiga kolposkopet som används vid undersökning av livmodertappen. Resultatet blev gynocularet. Utvecklar DS innovation även tjänster, inte bara produkter? – Vi ger massvis med stöd till företag. Hjälper dem med sådant som riskanalyser, kliniska prövningar och behovsutvärderingar. Är DS Innovation en lönsam verksamhet? – Lönsamma får vi inte vara, men vi tar betalt för de tjänster och produkter vi levererar. Hur har DS Innovation tagits emot av medicinteknikbranschen? Ser den er som ett konkurrerande hot eller en bra möjlighet? – Hundra procent möjlighet! Vi samarbetar med medicinteknikbranschen till hundra procent. DS Innovation tar patent på produkter. Vilken del av vinsten får den anställda som först kom med idén till en färdig säljande produkt? ­– Den anställde har alltid skälig rätt till royalty, som det står i lagen om anställdas uppfinningar. Kommer många anställda på Danderyds sjukhus till er med sina idéer? – Massvis. Även från övriga sjukhus i Stockholm och Sverige. Avslutningsvis en nyfiken fråga. Vilka innovationer ligger nu i er pipeline? – Många hemliga. Jag kan inte prata om dem, förstår du väl. Nej, det är klart. Lycka till med framtidens uppfinningar på Danderyd! – Tack! Åsa Petersen   FAKTARUTA Namn: Olof Hillborg Ålder: 46 Bor: Solna Yrke: Utvecklingsansvarig på DS Innovation Favorituppfinning: Gitarren Skulle vilja uppfinna: Automatisk frukost