Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 22 juni 2011

Kreativiteten kan inte reduceras till en näring

av Åsa Petersen
Det finns något irriterande med uttrycket ”nya kreativa näringar”. Som om kulturen vore ny. Musiken, konsten, teatern, modet, dansen och designen har funnits lika länge som människan, eftersom människan har tillgång till sina sinnen och känslor och behöver uttrycka sig. Det nya är att allt fler ser potentialen i kreativiteten och förstår att kulturen gagnar tillväxten och välmåendet. Ett samhälle där människor tystas dör, medan ett samhälle där människor får ropa utvecklas. Det är inte svårare än så. Kreativiteten kan inte reduceras till en ”näring”. Lika lite som naturen omkring oss – malmen och vattnet och skogen – kan reduceras till en ”industri”. Kulturen och naturen tillhör människans livsvillkor, ger oss möjligheter och sätter våra gränser. Vi måste vara ödmjuka inför det. Inte tro att våra livsförutsättningar kan inordnas i tillväxtstrategier hela tiden. I Norrbotten har vi fått en ovana. Vi ser gärna kulturen (kallad nya kreativa näringar) som ett komplement till naturen (kallad basindustrin). Kulturen ses alltså som ett bihang till naturen. Det synsättet leder fel. Människan behöver både kultur och natur för att existera. Det ena är lika viktigt som det andra. Det går så mycket mode i ord. Även om modet är en del av kulturen, kan kultur aldrig reduceras till mode. Om det är en trend att prata om ”nya kreativa näringar” kommer det begreppet någon gång att bli otrendigt. Då gäller det att vi kommer ihåg kulturens betydelse – på samma sätt som vi aldrig får glömma naturens ändlighet. Vi är människor och vi kommer alltid att behöva uttrycka oss i den miljö som präglar oss. Oavsett vad som står i det regionala tillväxtprogrammet. Åsa Petersen