Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NSD Ledare den 14 juli 2011

Det behövs en ny strandskyddslag

av Åsa Petersen

Striden om strandskyddet handlar inte om huruvida en krångligt skriven lag ska följas. Den handlar om huruvida hela landet ska leva.

› Läs artikel