Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NSD Ledare den 22 juli 2011

Norge, vi är med er

av Åsa Petersen
Det är lätt att bli rädd för världen när terrorn slår till. Det ligger nära till hands att explodera i ilska. Men den dominerande känslan är människors ansvar för, och solidaritet med, varandra. Norges trauma är även Sveriges. › Läs artikel