Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 19 oktober 2011

Serverhallarna, och sen då?

av Åsa Petersen
Serverhallarna ska byggas. Det är den största investeringen i Luleå sedan Stålverk 80, som inte ens blev av. Ett av världens starkaste varumärken gör en enda etablering i Europa och väljer Norrbotten för ändamålet. Visst ska vi vara stolta och glada. Champagnen på kylning, korkarna i luften och skål! Nu gäller det att gripa tillfället. Att se etableringen av serverhallarna som något mer än tre jättelika byggnader som kommer att kräva enorma mängder vatten och energi. En mycket större chans än de 300 arbetstillfällen som skapas medan bygget pågår. Norrbotten är ett utflyttningslän. Ett av skälen till det är att vi inte lyckas vara attraktiva nog för unga människor att stanna kvar och se en framtid här. Särskilt kvinnor med höga ambitioner flyttar. Så går stor kreativ kraft förlorad. Serverhallarna kan vara med och ändra på det. På Porsön i Luleå ska data från ett av världens största sociala nätverk lagras. Den psykologiska kraften i den vetskapen är stor. Norrbotten blir ett län som inte bara associeras med stora naturresurser och tunga basindustrier. Utan även med den nya teknikens möjligheter för människor att sprida information och umgås. Därmed har Norrbotten mycket att leva upp till. När världens blickar riktas hitåt gör vi bäst i att lyfta fram och främja våra kreativa näringar. Näringar som lever och växer i sociala nätverk. Näringar som ytterst handlar om att människor skildrar sin tid och sina liv. Musiken, konsten, teatern, filmen, litteraturen… Allt det fula och vackra som sammantaget kallas kultur har mer gemensamt med serverhallarna på Porsön än vi vid första anblicken kan tänka oss. Industrilänet har anledning att verkligen bli ett kulturlän. Om vi inte tar den chansen är vi riktigt dumma.