Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av Norrbottens-Kuriren den 14 september 2012

Gör Luleå till en studentstad

av Åsa Petersen
Luleå är en universitetsstad. Men det gör oss tyvärr inte till en studentstad. Det är dags att bygga samman centrum och universitetet. Så att alla de unga människor som kommer hit under några av de mest spännande åren i sina liv får sätta sin prägel på staden. Det behöver Luleå. Norrbottens-Kuriren har berättat om den campusplan som har tagits fram, med sikte på 2025. En av målsättningarna är att campus och city ska knytas närmare varandra. En ny attraktiv gång- och cykelväg ska leda till centrum. Här finns även möjlighet att ansluta skidspår till Mjölkuddsberget och ut på Björkskatafjärdens is. Hösten 2013 öppnar LTU, Ingenjörsvetenskapsakademin och LKAB ett Vetenskapens hus i gamla posthuset. Det ska göra universitetet mer synligt i city. Universitetsdirektören Staffan Sarbäck uppmanar dessutom det kommunala bostadsbolaget Lulebo att tänka till: – Det är symboliskt viktigt att få till ett studentboende mitt inne i staden. Allt detta är bra, men det räcker inte. Universitetet borde inte bara synas i centrum. Universitetet borde finnas där, med mer än studentbostäder. Det är dags för utbildningslokaler i stan, som naturligtvis skulle föra med sig mötesplatser för studenter. Teaterhögskolan i Luleå, inrymd i Hamnmagasinen, är ett gott exempel. Teaterstudenterna rör sig i city och är en viktig del av stadens kulturliv. I dag lever Luleborna och studenterna alltför ofta i skilda världar. De första veckorna på hösten syns nya unga människor på Storgatan. Studenterna går självklart på upptäcktsfärd i sin nya stad. Men eftersom studenterna inte har några naturliga mötesplatser i Luleå centrum, stannar de snart på campus. Det gör att Luleå går miste om en stor kraftkälla. Unga inflyttade människor kommer inte bara med nya ögon som kan stärka både privata och offentliga verksamheter. De är även guld värda för kultur- och nöjeslivet. Se bara på Umeås sjudande och breda uteliv – en konsekvens av att universitetet är integrerat i staden och studenterna en naturlig del av stadsbilden. Luleå kommun kämpar mot målet 10.000 nya Luleåbor. Det skulle vara bra mycket lättare att uppfylla om studenterna levde i staden, inte bara på Campus. Då skulle fler studenter kunna skapa en relation till Luleå som gör att de vill stanna kvar även efter sin examen. När högskolan etablerades 1971 ville Kungliga byggnadsstyrelsen placera den vid Loet. Staffan Sarbäck ser både plus och minus med att LTU inte är en del av citykärnan. Han tror inte att universitetet hade haft samma verksamhet som i dag om placeringen hade blivit i centrum. Kanske inte, men det betyder inte att det måste ha varit en sämre eller mindre verksamhet. Och det hindrar definitivt inte LTU, i sin nuvarande form, från att placera fler verksamheter mitt i city nu när det behövs fler kvadratmeter. Utbildning och forskning har aldrig mått illa av att finnas mitt i samhället. Fler än någonsin läser på LTU. I höst börjar 2.638 studenter på något av universitets- program. Det är drygt hundra fler än det gamla rekordåret 2002. Redan i våras stod det klart att LTU är det lärosäte i Sverige som har den största ökningen av förstahandssökande. Det är ett enormt gott betyg åt universitetet och en stor möjlighet för Luleå som stad. Unga människor vill komma hit. Välkomna dem till en hel stad, inte bara till ett campus. Visa att de är en ovärderlig del av Luleås utveckling. Visst, jag skriver även detta i egoistiska syften. Jag älskar stadsliv. Jag vill ha mer kultur och nöjen. Mer folk på Storgatan och fler okända ansikten att lära känna. Jag vill att Luleå ska vara en mer levande stad än idag och studenterna är nyckeln. De kommer med så mycket kraft. Luleå måste börja ta vara på den kraften. › Läs artikel