Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av Norrbottens-Kuriren den 30 november 2012

Rasismen är en förolämpning

av Åsa Petersen
Torgny Segerstedt, den kontroversiella chefredaktören på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, vigde sitt liv åt kampen mot nazismen: ”Herr Hitler är en förolämpning.” Hans texter var inte bara skoningslösa mot Führern. Segerstedt tog även itu med den svenska regeringens undfallenhet mot Tyskland, för att hålla Sverige utanför kriget. Tidningen konfiskerades flera gånger av de styrande. Segerstedt svarade med att publicera tomma spalter, till tryckfrihetens försvar. Dom över död man, Jan Troells internationellt prisade film om Torgny Segerstedts tumultartade liv, spelades in i Luleå. I onsdags hade den premiär här. I en av filmens mest laddade scener definierar Segerstedt vad hans kamp mot nazismens tredje rike egentligen handlade om: ”För eller emot, det evigt mänskliga hos människan.” Jag kan inte tänka mig en bättre definition av kampen mot rasismen. Hitler och hans förintelse av miljontals människor är en förfärlig del av historien som vi måste lära av. Rastänkandet lever än och riskerar att förgifta mänskligheten överallt det bryter fram. Antingen är man människa, eller så är man det inte. Det finns inga mellanting. Det finns aldrig någon ursäkt att rangordna människor efter sådant som ursprung, religion, kön eller sexualitet. Människovärdet måste vara absolut. Varje avsteg från det, är ett avsteg från det mänskliga hos människan. Den svenska debatten om invandringen och flyktingmottagandet får inte styras av rasister. Sådana som springer runt med järnrör på stan och hojtar ”Det här är mitt land!” Eller som deklarerar att de inte orkar med ”det här invandrarsamhället” samtidigt som de hånar riksdagsvakter som ”ser utländska ut”. Norrbottens-Kurirens kampanj Ett Norrbotten för alla har kallats populistisk och tillrättalagd. Exakt vad är populistiskt och tillrättalagt med en tidning som, i en tid när samhällsklimatet hårdnar, tar ställning för människovärdet och demokratin? Låt oss en gång för alla slå fast att invandring och flyktingmottagande inte är ett hot – utan en möjlighet. Det är en ofrånkomlig sanning att Norrbotten aldrig kommer att överleva utan en mycket större invandring än i dag. Arbetskraften åldras och fler människor dör än föds i vårt län. Vi behöver nya invånare, från alla håll i världen, för att klara vår tillväxt och välfärd. Men – och detta är ett viktigt men – Norrbotten har ingen rätt att enbart betrakta invandringen ur ett nyttoperspektiv. Liksom alla andra fredliga och demokratiska regioner i världen har vi ett ansvar att ta emot människor som flyr från krig och förtryck. Vi lever i en värld, inte i flera olika världar. Och alla människor är lika mycket värda, med samma grundläggande rättigheter. Det innebär att Norrbotten måste ta emot människor i nöd. På samma sätt som andra regioner måste ge norrbottningar en fristad om vi någon gång skulle vara tvungna att fly undan tyranni. När människor från andra håll i världen väl har slagit sig ner i Norrbotten, oavsett skäl, måste de omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som vem som helst. Återigen, det finns inte ”första klassens” och ”andra klassens” människor. Det finns bara människor. Som har rätt att bli behandlade som de individer de är. Varje gång en person misstänkliggörs eller diskrimineras på grund av sitt ursprung – till exempel nekas att komma till anställningsintervjuer på grund av sitt ”utländska namn” – bryter vårt län mot individens rätt. Då visar vi oss oförmögna att behandla människor som människor och går miste om stora mänskliga resurser. Då tvingar vi människor härifrån trots att vi behöver dem. För eller emot, det evigt mänskliga hos människan. Precis som Torgny Segerstedt tog ställning, måste alla andra göra det. › Läs artikel