Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 15 maj 2013

Därför behöver landstinget en uppfinnarverkstad

av Åsa Petersen
Det sägs ibland att landstinget bara borde syssla med vård. I samma andetag brukar det hävdas att regionala utvecklingsfrågor är kostsamt flum. Jag håller inte med. Om Norrbotten över huvud taget ska ha en vård att tala om i framtiden, måste vi se till att utveckla vår region så mycket vi bara kan.
Låt mig ta innovationerna som exempel. Innovationssluss Norr är ett projekt som drivs av landstinget i Norrbotten, Region Västerbotten och företagsutvecklarna Almi. Innovationsslussen ska stötta vårdanställda och vårdföretagare att göra verklighet av sina vårduppfinningar – från idé till färdig tjänst eller produkt. Det kan vara allt från nya sorters förband till nya sätt att kommunicera med patienter. Behöver landstinget verkligen en uppfinnarverkstad? Norrbottens verklighet svarar tveklöst ja. I vårt län dör fler än det föds. Befolkningen blir allt äldre. De kommande åren går väldigt många norrbottningar i pension. Det innebär att allt färre ska försörja allt fler – och att vårdbehoven ökar. Då krävs nya och smarta lösningar som gör vården effektivare och bättre, så att människor kan leva längre och helare liv. Självklart vore det bara dumt av landstinget att inte ta vara på medarbetarnas idéer. Vem kan utveckla vården bättre än de som jobbar där? Som går till mottagningarna varje dag och ser problemen och lösningarna i sin vardag? Innovationsfrågorna är prioriterade på europeisk, nationell och regional nivå. I den nationella innovationsstrategin lyfts ”hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande” fram som en särskilt angelägen samhällsutmaning. Målet är ”innovativa och samverkande offentliga verksamheter som är rättssäkra och effektiva med väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet”. Det är en himla massa byråkratiska ord. Som ändå beskriver vad som krävs av en fungerande välfärd. Människor ska kunna veta att vården fungerar när barnen blir sjuka. Eller när farfar och mormor behöver den. En gemensamt finansierad vård av hög kvalitet är oerhört viktig för att skapa trygghet i ett samhälle. Vetskapen att vi kan få hjälp när vi blir sjuka ger oss kraft. Gör att vi inte behöver vara så rädda. För mig är regional utveckling, som satsningar på vårdinnovationer, inte flum. Utan hoppfulla nödvändigheter.