Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av Norrbottens-Kuriren den 28 juni 2013

Det får inte hända igen

av Åsa Petersen
Den 24 mars 2010 hände det som inte får hända. Elektrikern Patrik Lundmark, 42, arbetade på Likskär i Luleå skärgård och kom för nära en högspänningsledning på 12.000 volt. Utredningen visade att han först träffades av en så kallad ljusbåge – och sedan troligtvis fick en andra stöt på vägen ner mot marken. Patrik Lundmark dog alldeles för tidigt. Han lämnade fru och två barn efter sig. I veckan, tre år efter den tragiska arbetsplatsolyckan, kom tingsrättens dom. Tingsrätten anser att olyckan berodde på bristande riskanalys från Vattenfalls sida – de hade inte vidtagit tillräckliga säkerhets- och skyddsåtgärder. Vattenfall döms att betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot för att ha vållat Patrik Lundmarks död. Företaget ska även betala 95.000 kronor i skadestånd till Lundmarks familj. – Det är bra om de kommer fram till hur det här har gått till, så att ingen annan drabbas. Det får inte hända igen, har änkan Maria Lundmark sagt till Kuriren. Patrik Lundmark var anställd av företaget Enboms Alltjänst i Öjebyn. De var anlitade av Vattenfall Services Nordic, som i sin tur var entreprenör åt byggherren och beställaren Luleå Energi. Tyvärr har dessa företag valt att skylla olyckan på varandra. De har bestridit både företagsboten och skadeståndet till familjen. – Ingen är beredd att ta något ansvar och det tycker jag är sorgligt, sa kammaråklagaren Christer B. Jarlås under rättegången. Han påpekade att alla tre företagen var ansvariga för att både arbetsmiljölagen och ellagstiftningen följdes i arbetet. Nu har alltså Vattenfall dömts för arbetsplatsolyckan, medan Enboms Alltjänst och Luleå Energi frias. Vattenfall har ännu inte bestämt om de ska överklaga domen. – Att någon omkommer på arbetet är fel. Det viktigaste vi kan göra är att lära av det som hänt så det inte inträffar igen, säger Roger Lindmark som företräder företaget. Om han menar allvar med det han säger borde Vattenfall slopa alla tankar på överklagan och istället koncentrera sig på att skapa en säker arbetsmiljö. Att tre år efter den tragiska dödsolyckan processa vidare om ansvaret är helt enkelt inte värdigt. Det är illa nog att samtliga tre inblandade företag valde att bestrida skadeståndet till Patrik Lundmarks familj under rättsprocessen. Empatin lyste med sin frånvaro. Arbetsskador är ett växande problem i Sverige. Dödsolyckorna har äntligen börjat minska, efter att ha ökat under 2010 och 2011. Men arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna ökar för tredje året i rad. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik för 2012. – Den här utvecklingen måste brytas. Arbetsgivarna som har huvudansvaret för arbetsmiljön måste ta de här signalerna på fullaste allvar, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg. Vi spenderar en stor del av våra liv i arbete. I bästa fall gör det oss gott – vi använder våra kunskaper tillsammans med andra. Är med om att bygga något större och svarar för vår egen försörjning. Men arbetet kan också bli ett hot mot människors hälsa och liv. Särskilt när pressen och stressen i arbetslivet ökar – till följd av allt större avkastningskrav och allt värre besparingar. ”Vi är människor – inte maskiner!” Så löd parollen under gruvstrejken i Kiruna vintern 1969-70. Över 40 år senare känns orden mer aktuella än någonsin. Insikten om att människor är viktigast av allt, och att arbetsmiljön därför måste komma främst, är avgörande för ett gott arbetsliv. Det får inte hända igen, som Maria Lundmark sa. › Läs artikel