Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 11 juni 2013

Nationell samordnare? Nej tack!

av Åsa Petersen
En nationell samordnare för att stoppa avfolkningen i Norrland. Det vill Norrlandsförbundet ha. Någon regeringsrepresentant ska alltså komma till landets norra delar för att ”hjälpa till”. Som om vi vore några stackare. Nej tack.
Jag vet att jag låter polemisk. Som om min stolthet vore sårad. Det handlar mer om att jag är less. Less på bilden av Norrland som en tärande, förtvinande olyckssyster. Urbaniseringen är ett internationellt faktum. Människor dras från landsbygd till större städer, i en kraftfull global process. Även den svenska glesbygden avfolkas när storstadsregionerna växer. Norrbotten står inför en gigantisk demografisk utmaning som innebär att befolkningen blir allt äldre och att allt färre ska försörja allt fler. De kommande åren måste vårt län vända trenden – och bli en plats där unga människor kan vara sig själva och se sin framtid. För det behövs ingen nationell samordnare. För det krävs att vi norrbottningar själva gör upp med förlegade attityder – till exempel myter om könen och fördomar mot folk som kommer ”utifrån”. En annan sak som krävs, är att fördomarna om Norrbotten och norrbottningar minskar. Bara för att vi är färre som bor här uppe, innebär inte det att vi bidrar mindre. Tvärtom. Alla vet att de norrländska naturrikedomarna är oerhört viktiga för Sveriges försörjning. Våra kulturarbetare når människor över hela världen. Norrlandsförbundets ordförande Ewa Back efterlyser rättvis resursfördelning, satsningar på infrastruktur, flytt av offentliga och privata arbeten samt satsningar på forskning, utbildning och innovationer. Javisst, det låter bra. Norrland behöver samma sak som alla andra regioner som vill leva och utvecklas: Näringsliv, kulturliv och välfärd som tillsammans skapar arbetstillfällen och ett meningsfullt liv för befolkningen. En nationell samordnare för Norrland skulle däremot förstärka avfolkningen istället för att förhindra den. Landets norra regioner behöver knappast ännu en problemstämpel som helt kontraproduktivt håller liv i myten om Norrland som tärande.