Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 23 oktober 2013

Vårdcentralernas normkritik är en stolthet för Norrbotten

av Åsa Petersen
Tänk dig att du måste börja dina läkarbesök med att stå till svars för din kärlek och sexualitet. Så är det för många hbt-personer – som drabbas hårt av heteronormen inom vården.
Våren 2010 blev Porsöns vårdcentral – som första verksamhet norr om Stockholm – hbt-certifierad av RFSL. Det innebär att hela personalen har utbildats för att kunna möta homosexuella, bisexuella och transpersoner på bästa sätt. Och att vårdcentralen jobbar långsiktigt med att förbättra hälsan i dessa grupper. Snart är det dags för Granitens hälsocentral i Kiruna att få samma certifikat. – Det är en intressant utbildning där vi ifrågasätter normer, invanda mönster och förhållningssätt, säger verksamhetschefen Irene Kylmäniemi till landstingets tidning Utsikt. Jag är så glad att vårdinrättningar i Norrbotten börjar arbeta med hbt-frågor på allvar. Det är ingen hemlighet att svensk sjukvård sitter fast i heteronormen. Gå in på nästan vilket sjukhus eller vilken vårdcentral som helst, och du antas vara heterosexuell. Om du är hbt-person måste du ofta både förklara det och vara beredd att försvara det. Då bryter vården mot sin viktigaste princip: Att dina behov, inte vem du är, ska styra vilket bemötande du får. Det får konsekvenser för människors förtroende för svensk vård. Statistik från Ungdomsstyrelsen visar att många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. De känner sig diskriminerade i mötet med personalen. Majoriteten unga hbt-personer mår bra, men statistiken visar ändå att unga hbt-personer mår klart sämre än befolkningen i sin helhet. Det gäller särskilt den psykiska hälsan. Om dessa unga människor inte kan känna förtroende för vården, var ska de då vända sig när de behöver hjälp? Vården ska vara till för alla. Då måste diskriminerande normer ifrågasättas. Det är en stolthet för Norrbotten att vi har vårdcentraler som vågar idka självkritik och som hbt-cerifierar sig för att komma till rätta med problemen.