Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 4 december 2013

Norrbotten i samhällsdebattens centrum

av Åsa Petersen
Vet ni vad jag tycker? Att vi genast ska göra oss av med föreställningen att Norrbotten skulle vara en periferi, långt från samhällsdebattens centrum. Det är helt enkelt inte sant.
Jag flyttade hem till Luleå från Stockholm för drygt fyra år sedan. Då var det många som frågade mig varför: ”Du som är samhällsdebattör, vill du inte vara där det händer?” Med tiden har det ifrågasättandet slutat komma. Istället får jag allt oftare nyfikna frågor om samhällsdebatten i Norrbotten – gruvorna, infrastrukturen, demografin. För allt fler blir det tydligt att Norrbotten inte bara är ett tillväxtlän – utan även står inför några av samhällets mest angelägna utmaningar. Och att det som händer i Norrbotten är av betydelse för hela landet. Gruvnäringens expansion är det tydligaste exemplet. När gruvbolagen kommer till Norrbotten för att prospektera och göra så stora vinster som möjligt måste samhället göra svåra avvägningar mellan industri, människa och miljö. Hur ska gruvnäringen, rennäringen och besöksnäringen kunna leva sida vid sida? Och hur ser vi till att bevara istället för att utarma vår värdefulla natur? Debatten om infrastrukturen kommer i nästa skede. Om Sverige, Europa och världen vill ta del av Norrbottens rika naturresurser är det nödvändigt med en infrastruktur av högsta klass, som gör att godstransporterna härifrån kan ske så ekonomiskt, effektivt och miljövänligt som möjligt. Men här är vi fortfarande eftersatta, inte minst vad gäller järnvägar. Samtidigt står Norrbotten inför utmaningen att befolkningen åldras. Fler dör än föds i länet och allt färre ska försörja allt fler. Det gör att den nationella debatten om arbetskraftsinvandringen har en särskild giltighet i Norrbotten. Hur ser vi till att människor som vill komma hit för att försörja sig – och därmed vara med och utveckla vårt välstånd – får en chans att göra det? Ja, ni ser. Norrbottens stora utmaningar rör avgörande överlevnadsfrågor för hela landet. Det gäller att organisera välfärden och näringslivet så att samhället blir långsiktigt hållbart och så att människor får allra bäst livschanser. Var det någon som sa att Norrbotten är en periferi? Jag skulle inte tro det. Inte i samhällsdebatten i alla fall.