Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 3 februari 2010

Människovärde får Norrbotten att blomstra

av Åsa Petersen
Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin är en av Sveriges modigaste normbrytare. Hon blev internationellt känd med utställningen Ecce Homo, som skildrade Jesus bland homosexuella och transvestiter. Förra veckan låg ett av hennes fotografier som matta på Strand Galleria i Luleå. Bilden var full av människor, som man var tvungen att trampa på för att kunna se de andra fotografierna i utställningen Våra rättigheter. ”Varje dag trampar vi omedvetet eller medvetet på några av våra medmänniskor. Romen behandlas som en andra klassens medborgare. Muslimen fastnar alltid i tullen när hon reser. Den funktionshindrade tar sig inte till seminariet en trappa upp. Den fullt friska bögen får inte bli blodgivare. Det handlar om att förändra attityder. Att få folk att inse att vi alla är olika men ändå lika mycket värda”, skriver Civil Rights Defenders (före detta Helsingforskommittén) i en kommentar till bilden. Temaveckan ”Luleå – för människovärde och demokrati” var en viktig påminnelse om att Norrbottens framtid inte bara hänger på näringslivets och välfärdens (ekologiska) utveckling. Det hållbara samhället kräver respekt för människors lika rättigheter. Diskriminering sänker taket och gör det svårare att andas. När människor förvägras rätten att vara sig själva, förvägras de även möjligheten att följa sitt hjärtas riktning. Diskriminering är inte bara en kränkning av mänskliga rättigheter – utan också ett hot mot utveckling och framtidstro. Att bekämpa vardagsrasism och hatbrott mot hbt-personer. Att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Att sluta rata kompetenta kvinnor till förmån för ”ärrade galtar”. Se där, några sätt för Norrbotten att börja blomstra. Åsa Petersen