Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 17 februari 2010

Se kraften i Norrbotten

av Åsa Petersen
Jag tillbringade helgen i Stockholm. Att flytta därifrån var ett beslut som formades i hjärtat och fattades av hjärnan. Drygt ett halvår efter flytten kommer jag tillbaka och känner mig som gäst, inte som stockholmare. Men benen beter sig som om ingenting har hänt. Jag behöver inte tänka på hur jag ska gå eller var jag ska. Stockholmsgatorna och stockholmstempot är fortfarande en del av mig. När OECD granskar förutsättningarna för regional tillväxt i Sverige, och kommer till Norrbotten för att presentera resultatet, säger José Enrique Garcilazo att det är bra att satsa på utveckling i större städer. Först när befolkningen överstiger 7,3 miljoner får städer växtvärk. I det perspektivet är Stockholm en småstad. För att inte tala om de största städerna i Norrbotten: Luleå har 74 000 invånare. Piteå har 41 000. Glappet mellan OECD:s statistik och Norrbottens verklighet visar hur viktigt det är ta hänsyn till regionala förutsättningar. Lösningar som passar miljonstäder behöver inte passa län med en kvarts miljon invånare. Utmaningarna och möjligheterna ser olika ut på olika platser. Det har OECD förstått. ”Stärk den regionala nivån!” säger de. Det handlar naturligtvis om att flytta makt från nationella beslutande församlingar till regionala organ. Det handlar även om bättre lokal samordning i regionerna. Oavsett hur den regionala nivån utformas, måste den byggas på en grund av bättre regionalt självförtroende. I Norrbotten är självbilden viktig. Vi är inget stackars län vars överlevnad ska säkras av bidrag från storstadsregionerna. Vi har stora tillgångar – människor, natur och kultur – som skapar välfärd och tillväxt. Jag hade aldrig lämnat Stockholm för Norrbotten om jag inte hade sett kraften här. En kraft som jag vill vara en del av. Åsa Petersen