Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 17 mars 2010

Jämställd vård är bättre vård

av Åsa Petersen
Kvinnor som vaknar upp efter en blindtarmsoperation får värktabletter. Män får intravenös smärtlindring. Männens behandling är både dyrare och kraftfullare. – Hade vi inte granskat journalerna ur ett jämställdhetsperspektiv hade vi inte vetat det här, säger Tanya Jendersen, projektledare för NLLJämt. Målet med NLLJämt är att jämställdhetsintegrera landstinget. Det betyder att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla delar av verksamheten. Du som patient ska alltid få vård och service som passar dig som individ, oavsett kön. Jämställdhetsarbetet behövs. Vården präglas av samma könsorättvisor som det övriga samhället. ”Kvinnors kranskärl är för små för instrumenten vi använder”, kan det stå i medicinska studier. Som om kvinnors kroppar borde anpassas efter instrumenten, inte tvärtom. Forskningen visar att män med nack- och magbesvär får fler prover och undersökningar. Kvinnor med samma problem får mer livsstilsråd och psykofarmaka. Kvinnors psykiska besvär överdrivs medan deras fysiska besvär underdrivs. För männen är det tvärtom. Det är inte bra för någon. Fördomar om könen drabbar individerna. NLLJämt går igenom hela landstingets verksamhet. Styrdokumenten ska vara jämställda. Det ska finnas könsuppdelad statistik, så att könsorättvisor kan upptäckas och rättas till. För en rad olika diagnoser skrivs standardvårdplaner, som ska garantera att behandlingen är evidensbaserad och jämställdhetssäkrad. Först ut är lunginflammation, tjocktarmscancer, blindtarm, stroke och höftledsfrakturer. Hela landstingets ledning, både politiker och tjänstemän, utbildas i jämställdhet. 183 personer får gå en tre dagars kurs med hemläxor. – Det är en jättesatsning på utbildning. Vårt landsting är ensamt om det, säger Tanya Jendersen. Jämställdhetsintegrering gör vården bättre. Bra vård är en medborgerlig rättighet. Åsa Petersen