Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 12 maj 2010

Jag skulle gärna ha en läkare på Porsöns vårdcentral

av Åsa Petersen
Det är ingen hemlighet att svensk sjukvård sitter fast i heteronormen. Gå in på nästan vilket sjukhus eller vilken vårdcentral som helst, och du antas vara heterosexuell. Om du är hbt-person måste du ofta både förklara det och vara beredd att försvara det. Det händer att vårdpersonal ifrågasätter lesbiska när de söker fruktbarhetsbehandling: ”Du tänker ju ändå inte skaffa barn på det vanliga sättet, med en man?” Då bryter vården mot sin viktigaste princip: Att dina behov, inte vem du är, ska styra vilken vård du får. Lesbiska Aleksandra Ekstrand från Luleå intervjuas i lokalnyheterna på TV4. Hon talar om hur svårt det kan vara för unga hbt-personer att gå till en ungdomsmottagning. ­– De måste förstå att man fortfarande är en person. Oavsett vilken sexuell läggning eller könsidentitet man har så är man fortfarande samma person och det är den personen som ska bemötas, säger Aleksandra. Nästa torsdag får Porsöns vårdcentral i Luleå, som första verksamhet norr om Stockholm, sitt hbt-certifikat av RFSL. Det innebär att hela personalen har utbildats i hbt-frågor och att vårdcentralen arbetar med hbt-frågor både praktiskt och strategiskt. – Vi har alltid strävat efter att ha ett bra bemötande för våra patienter. Under hösten fick vi klart för oss att det faktiskt är så att många hbt-personer drar sig för att söka sjukvård för att så mycket styrs av heteronormen, säger verksamhetschefen Anna-Lena Zakari i TV4. Porsöns vårdcentral vill finnas till för alla. Jag önskar att jag bodde på Porsön. Jag skulle gärna ha en läkare där. En vårdcentral som gör upp med heteronormen har förstått vad människovärde innebär. Åsa Petersen