Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 9 juni 2010

Låt människor göra sina röster hörda

av Åsa Petersen
Morgonen måndagen den 31 maj förlamades jag av nyheten att israeliska soldater hade bordat fartygen i konvojen Ship to Gaza. Nio personer som åkte med hjälpsändningen hade dödats. På internationellt vatten. Förlamningen satt inte i särskilt länge. Jag åt lunch med en vän. Vi bestämde oss för att anordna en stödmanifestation i Luleå. Redan efter lunch var vi ett gäng som började fixa mötestillstånd, talare och musiker. På eftermiddagen visade det sig att Palestinagruppen också planerade en manifestation. Vi samkörde våra arrangemang. Resultatet blev över förväntan. I tisdags kl 12 samlades över hundra personer utanför Strand Galleria i Luleå. Vi visade vårt stöd för Ship to Gaza. Manifesterade för folkrätt, internationell solidaritet och fred i Mellanöstern. Över hela världen har människor hållit liknande möten. På Sergels Torg i Stockholm samlades 7000 personer. Förutsättningen för offentliga möten, oavsett vad de gäller, är så klart mötesfriheten. Grundlagen garanterar medborgarna frihet att hålla möten och demonstrationer på allmän eller avskild plats utan ingrepp från statsmakten. Därför hade vi inga problem att snabbt få tillstånd för vår manifestation från polisen. Mötesfriheten är inte den enda förutsättningen för offentliga demonstrationer och manifestationer. Demokratiutredningen, som kom år 2000, poängterade vikten av samlingslokaler. Parker och torg – öppna platser i det offentliga rummet – måste finnas för att människor ska kunna göra sina röster hörda. Detta är en viktig fråga för lokala politiker och tjänstemän. Det gäller att bygga in demokratin i våra städer. Mitt bland galleriorna, varuhusen, parkeringarna och busshållplatserna behövs ytor där människor kan ägna sig åt annat än kommers. Samhällsengagemanget måste också rymmas. Vi är medborgare – inte bara kunder. Bygg våra städer på den insikten. Åsa Petersen