Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 19 januari 2011

Tillväxt är inte en gubbe

av Åsa Petersen
It’s a mans world. Någon annan slutsats går knappast att dra av Malin Lindbergs doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Hon har studerat vilka aktörer, branscher och innovationer som inkluderas och exkluderas i tillväxtpolitiken. När staten, näringslivet och akademin ska samverka för tillväxt får män och kommersiella intressen ständigt vara med – medan kvinnor, egna företagare och den ideella sektorn ofta hamnar utanför. En studie från Värmland visar att informella kontakter och nätverk avgör vem som bjuds in i tillväxtarbetet. Traditionerna härstammar ända från de gubbiga frimurarlogerna. Som än i dag bara tillåter män som medlemmar. Hur ser fördelningen av medlen i tillväxtpolitiken ut? Basindustrin, tillverkningsindustrin och teknikindustrin får tillsammans hela 78 procent av pengarna. Upplevelse- och servicesektorn får bara 22 procent. Traditionellt manliga branscher prioriteras alltså. De kreativa näringarna – kulturens och turismens eldsjälar – får klara sig bäst de kan. Även när det gäller innovationer märks orättvisorna. Tillväxtpolitiken premierar produkter och teknik istället för att se utvecklingspotentialen i innovationer som kombinerar tjänster, metoder och produkter. – Tillväxtpolitiken främjar typiskt manliga branscher och upprätthåller den könssegregerade arbetsmarknaden. Det stämmer inte överens med statens mål att jämställdhetsintegrera, sa Malin Lindberg när hon föreläste på Morgonrock i Luleå i fredags. Låt hennes avhandling bli en väckarklocka. Dagens tillväxtpolitik har inte ett smack med tillväxt att göra. Ett tillväxtarbete som klamrar sig fast vid det gamla och blundar för nya aktörer, branscher och innovationer skapar ingen tillväxt i längden. Har ingen framtid att tala om. Om Norrbotten förmår bryta med den traditionella tillväxtpolitiken har vi allt att vinna. Då springer vi om andra regioner hur lätt som helst. Att göra upp med gubbigheten kan säkra vår tillväxt och trygga vår framtid.