Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 16 februari 2011

Refaat fick världen att komma samman

av Åsa Petersen
Såg ni Luleåegyptiern Refaat Ezeldin på Nordnytt i fredags kväll? Jag har aldrig sett en så lycklig person i de regionala nyheterna. Han behövde inte säga något. Lyckan och lättnaden sken runt honom. Tidigare på dagen hade Mubarak äntligen lämnat ifrån sig makten. Folkets revolution i Egypten, ledd av de unga, hade lyckats. Demonstranterna på Befrielsetorget i Kairo kunde se sitt land ta det första oumbärliga steget mot frihet. En vecka tidigare stod Refaat Ezeldin på Storgatan i Luleå och höll sitt livs tal. Han talade om sitt folks kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Mubarak hade ännu inte gett efter, tvärtom hade han terroriserat frihetskämpar och utländska journalister med inhyrda huliganer. Refaat Ezeldin fick åhörarna i Luleå att ropa försvinn åt Mubarak: ”Erhaal! Erhaal!” Efteråt var vi flera som grät. I Refaats ilska, engagemang och hopp kom världen samman. Kairo fanns i Luleå, trots det stora geografiska avståndet. Det är människorna som räknas. Människor från världens alla hörn. Jag vet inte vem jag skulle vara utan mina vänner från andra kulturer och länder. Jag skulle inte förstå någonting om mig själv och världen. Jag skulle vara en liten människa. På samma sätt skulle Norrbotten vara ett litet län utan migranterna. Flyktingarna, utbytesstudenterna och gästarbetarna kommer med en gåva. De kommer med världen till oss. De lär oss att vi är en del av något mycket stort och viktigt: vår gemensamma värld. Att människor rör sig över kontinenter och mellan världsdelar har många fördelar. När kulturer, språk och religioner möts uppstår synergieffekter som stärker företagandet, kunskapen och det gemensamma välståndet. Men jag undrar om inte den största fördelen är den som kan verka självklarast: Mötet mellan människor. Det är inte din värld och min värld. Det är vår gemensamma värld. Luleå är inte långt från Kairo när Refaat Ezeldin strålar i Nordnytt. Människor spelar alltid roll för varandra, oavsett var i världen de befinner sig. Det ger mig hopp och livslust. Åsa Petersen