Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 2 mars 2011

Vi måste höja våra röster för att höras

av Åsa Petersen
På Storgatan i Luleå finns ett speakers corner, eller talarens hörna som den heter här. På den lilla mässingsplattan utanför Shopping kan vem som helst ställa sig och säga sin mening när som helst. Man behöver inget demonstrationstillstånd från polisen. Jag kan inte tänka mig ett finare uttryck för demokrati och yttrandefrihet. Det fria ordet är förutsättningen för det goda samhället. Utan att människor uttrycker sin vilja – ofta i form av kritik mot makten – får vi ingen utveckling. Locken måste av och taken måste höjas. Norrbotten är ett län där debatten lever. Tonen kan vara tuff och sur ibland, men folk är i alla fall inte rädda att säga sin mening. Kanske beror det på mängden lokala medier. Vi har NSD, Norrbottens-Kuriren, Piteå-Tidningen, Haparandabladet och den nystartade webbtidningen Arjeplogsnytt. Radio Norrbotten och Sameradion. Nordnytt, TV4 Luleå och 24Norrbotten. De stora geografiska avstånden i vårt län föder en spännande mediemarknad. Riksmedierna är Stockholmscentrerade. Ibland kan man få intrycket att det som inte händer i Stockholm inte händer alls. Å andra sidan saknar huvudstadsregionen starka lokala medier. Vanliga stockholmare har ofta svårt att göra sina röster hörda. De får litet utrymme för sina frågor. Riksmedierna är egentligen inte insnöade på Stockholm. De är insnöade på riksdagen och regeringen, som ligger i Stockholm. Den offentliga debatten i Norrbotten präglas ibland av pessimism. Tonen kan bli rent deprimerande: ”Utflyttningen är så stor och arbetslösheten är så hög, vi kommer aldrig att överleva.” Om människor känner sådan oro måste den tas på allvar. Men glöm aldrig att Norrbotten är ett län med stora tillgångar. En av dem är vårt debattklimat. Vi är inte rädda att säga vår mening. Det gör mig säker på Norrbottens framtid. Så länge vi talar om samhället utvecklas vårt samhälle. Åsa Petersen