Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 30 november 2011

Norrbottnisk järnvägsräls minskar klimathotet

av Åsa Petersen
Ska världen överleva klimathotet eller inte? Snön saknas fortfarande i stora delar av Norrbotten. Och i måndags inleddes FN:s klimatmöte i Durban, Sydafrika. Miljövänner av ordning frågar sig, helt riktigt, varför så många politiker bryr sig om klimatet just denna vecka men aldrig annars.
Världens politiker är, som tur är, inte ensamma med ansvaret att rädda klimatet. Forskare, företag och andra samhällsaktörer är också viktiga för att sänka koldioxidutsläppen och därmed minska den globala uppvärmningen. I Luleå har företaget ReRail och Luleå tekniska universitet, med ekonomiskt stöd från bland andra Norrbottens forskningsråd och Vinnova, utvecklat en ny sorts järnvägsräls. Den halverar kostnaderna för rälsunderhåll och minskar koldioxidutsläppen vid rälsbyte med över 90 procent. Idén går i korthet ut på att byta ut dagens järnvägsräls mot en tvådelad dito. 85 procent av den gamla rälsen återanvänds. Den nya rälsens slitbana görs av betydligt hårdare material och fördubblar sin livslängd. Om dagens järnvägsräls byttes mot denna tvåkomponentsräls skulle koldioxidutsläppen i Europa minska med cirka fyra miljoner ton om året, enligt ett pressmeddelande från ReRail. I jämförelse släpper Sverige ut cirka 65 miljoner ton koldioxid per år. ReRail har uppmärksammats i ett forskningsarbete vid det anrika universitetet i Cambridge, under rubriken ”Sustainable Materials – with both eyes open”. Där hävdas att ReRail är ett nytt intressant koncept för att minska den globala uppvärmningen. Så kan det gå när företagare, forskare och framsynta finansiärer slår sig samman för att utveckla nya idéer och tekniker. ReRail är ett utmärkt exempel på hur basindustrins behov i Norrbotten, till exempel en väl fungerande och modern malmbana, lägger grund för avancerad grön teknik som i förlängningen är med och räddar världen.