Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 25 september 2013

Obegripligt nej till Region Norrbotten

av Åsa Petersen
Regeringen säger nej till att bilda Region Norrbotten. Det betyder att de regionala klyftorna i Sverige ökar. En kan verkligen undra hur regeringen har tänkt. Om den över huvud taget har tänkt.
I korthet innebär regeringens beslut att länen Jönköping, Gävleborg, Östergötland, Örebro, Kronoberg och Jämtland får ja till att bilda regioner – alltså att låta ett folkvalt organ ta över ansvaret för de regionala utvecklingsmedlen och strukturfonderna. De får därmed möjlighet att driva den regionala utvecklingen på samma sätt som Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland. Norrbotten, Västernorrland och Västmanlands län får däremot nej till att bilda regioner – med motiveringen att vi inte redan sedan tidigare har lämnat över det regionala utvecklingsansvaret från staten till ett regionalt samverkansorgan. Alltihop är väldigt krångligt att beskriva, jag vet. Men resultatet är desto lättare att sätta ord på. Tre län, däribland Norrbotten, förhindras att driva regionala utvecklingsfrågor på samma demokratiska och offensiva sätt som andra delar av landet. Det drabbar inte bara dessa län, utan hela Sverige. Det är ett välkänt faktum att starka regioner skapar tillväxt. I Dagens Nyheter skriver civilminister Stefan Attefall att överenskommelsen från 2009 var tydlig med att eventuella landstingssammanslagningar och regionbildningar ska drivas underifrån: ”Regeringen vill inte slå samman län eller landsting om det inte finns ett brett stöd för en sådan förändring.” Det är rätt tänkt. Men hur fel tänkt blir det då inte när regeringen förhindrar län att bilda regioner trots att länen verkligen vill göra det? Landstinget i Norrbotten och länets samtliga 14 kommuner ansökte gemensamt om att få bilda en region. Ändå säger regeringen nej. De går emot viljan hos Norrbottens folkvalda. Vårt län står inför stora utmaningar de kommande åren. Utflyttningen börjar äntligen vändas till inflyttning men fortfarande dör fler än föds här. Stora pensionsavgångar väntar. Det gäller att utveckla Norrbotten på ett sätt som gör att fler människor ser en framtid i länet. Då krävs stora regionala satsningar på allt från en bred arbetsmarknad till ett ännu mer levande kulturliv. Regionen Norrbotten måste finna nya vägar att hävda sig internationellt, inte bara nationellt, när världen både globaliseras och urbaniseras. Hela landet ska leva! heter det i den politiska retoriken. Men tydligen ska hela landet inte ha samma förutsättningar att trygga sin överlevnad, om regeringen får bestämma.