Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av NLL den 9 oktober 2013

Nu är Norrlandsfrågorna heta

av Åsa Petersen
Norrlandsdebatten har äntligen blivit en riksangelägenhet. Det är glädjande. Den rör helt avgörande samhällsfrågor om hållbarhet, ekonomi, rättvisa och anständighet.
Jag blev så glad häromdagen, när jag såg att min ledare ”Skandalös behandling av Norrland” är mest delad och mest kommenterad på sajten Dagens Arena. Texten handlar om hur staten använder de nordliga länen som råvarukoloni, men inte ens vill betala för säkra och moderna godstransporter härifrån. I regeringens infrastrukturbudget går bara knappt tre och en halv procent till Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Många medier har den senaste tiden har lyft Norrlandsfrågor, ofta med mineralpolitiken som ingång. Po Tidholms reportagebok Norrland – och hans reportage om råvaruindustrin i magasinet Filter – var på många sätt startskottet. Allt fler uppmärksammar vilka råvarurikedomar som finns i norr och hur de exploateras. Allt oftare ställs viktiga frågor om hur basindustrin ska samexistera med naturvärden, människor och andra viktiga näringar. Den norrländska självkänslan har stärkts. Allt färre av oss som bor häruppe accepterar myterna om att vår del av landet skulle vara tärande och bidragsberoende. Inte värd att satsa på. När vi egentligen är närande som få andra regioner i vårt land. Ett exempel: Endast momsen och elskatten från Skellefteälvens vattenkraft bidrar mer till statskassan än vad staten ger i bidrag till kommunerna längs älven. Regeringen har, av obegripliga skäl, sagt nej till Norrbottens begäran om att bilda en region. Det betyder att vårt län missar chansen att få en folkvald församling som tar ett helhetsgrepp på de regionala utvecklingsfrågorna. Många har de senaste veckorna spekulerat i om regeringen helt enkelt inte vill ha ett samlat Norrbotten som talar med stark röst. Jag vet inte om det är så – men jag vet att Norrlandsdebatten inte kommer att tystna. Den pågår nämligen långt utanför Norrlands geografiska gränser. Engagerar många människor som argumenterar för långsiktig hållbarhet och anständig rättvisa. Den särskilda riksdagsdebatten om mineralpolitiken förra veckan är bara ett av bevisen på det. Kanske kan till och med en seriös diskussion om Norrbotniabanan komma till stånd. God dag yxskaft-argument som ”Vad ska ni med järnväg till? Det bor ju inga människor i Norrland!” göre sig icke besvär i en samhällsdebatt som äntligen lämnar den förklenade synen på landets norra delar.