Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av Dagens Arena den 30 november 2013

Arbetskraftsinvandring – ja tack

av Åsa Petersen

Arbetstagare från andra delar av världen är inget hot mot Sverige, tvärtom.

› Läs artikel