Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av Dagens Arena den 5 november 2013

Politikens kvinnor lever under hot

av Åsa Petersen

Förföljelsen av kvinnor i samhällsdebatten beror inte på vilken yrkesroll de har, utan på att de över huvud taget tar sig ton och tar sig makt.

› Läs artikel