Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av ETC den 25 februari 2017

Stoppa populistvågen med välfärdspolitik

av Åsa Petersen

Varför har skatterna blivit en så komplett ickefråga i svensk politik?

› Läs artikel