Åsa Petersen

Artikel › Publicerad av ETC den 28 oktober 2017

Lägg inte krokben för er själva, S

av Åsa Petersen

Ur humanistisk synpunkt är Socialdemokraternas omsvängning i asylfrågan, både politiskt och retoriskt, inget annat än ett haveri. Och fort har det gått.

› Läs artikel